av Koloniträdgårdsföbundet

Koloniträdgårdsförbundet Region Södra

Juridikutbildning Helena Westerling från Förbundet

Arrendeavtal: Förfaringssätt vid tecknande av nya o omförhandlingar av gamla avtal mellan markägare-förening och förening-medlem/kolonist.

Anpassning: Stadgar, ordningsregler, föreskrifter, med utgångsläge av ingångna samt nya arrendeavtal, stadsplaner, Va-utbyggnad, områdesbestämmelser ex. markägarens byggansökan/lov och vegetation samt juridiken i ex. bostadsarrende i ovanstående.

OBS: Vi kommer att ha en utbildning i Malmö och en i Kristianstad

Plats: i Malmö Mossängens föreningshus

Söndag 15/9                                        Tid: 9.00 – 15.45

Anmälan senast 8/9 till: Kerstin Ingner 073-8050360  mail: ingner@tele2.se

Plats: i Kristianstad (lokal meddelas i samband med anmälan).

Lördag 14/9                                        Tid: 9.00 – 15.45

Anmälan senast 8/9 till: Anita Bill 073-3945165