av Koloniträdgårdsföbundet

Geir Jöraas

Kristianstads trädgårdsförening bjuder in till trägdgårdsdag i Bäckaskog

Inbjudan till
20 års jubileum
Av trädgårdsdagen i Bäckaskogs Slottspark
Söndagen den 25 augusti kl 10.00-16.00
Tema – allt för trädgården

Kristianstads trädgårdsförening har äran att inbjuda dig den 25 augusti att delta i Trädgårdsdagen

I år firar vi 20 årsjubileum på Bäckaskogs slott med Kristianstads trädgårdsförenings trädgårdsdag! Detta får ni bara inte missa.

I fjol kom det ca 8000 besökare. En enormt lyckad dag för stora och små. Vi hoppas verkligen du/ni vill vara med och göra vårt jubileum ännu trevligare och intressantare än tidigare år. Vi vill verkligen att denna dag, skall bli något att minnas för alla som kommer och besöker oss.
fokus för dagen ligger på odling, trädgård och växter. Vi vill och kommer att överträffa oss själva.

Aktiviteter kommer att finnas för alla åldrar. Priser i lotteriet kommer från utställare som skänker en gåva till ett värde av minst 100 Kr.

Eftersom det är ett jubileumsår vill vi göra lite extra och spinna vidare på Garden Show känsla. Vi har bla funderat på att ha någon form av blomsterarrangemangs tävling samt en utställning där besökare kan ha med sig exceptionella växter eller grödor. Det är ett roligt evenemang som är förankrade hos er utställare. Slottets restaurang kommer att erbjuda mat och kaffe (i parken) till besökare och utställare.
Det kommer även att erbjudas guidning på slottet och en del andra aktiviteter för de som är intresserade.

Bild från tidigare evenemang

Koloniträdgårdsförbundet Region Södra

Kanslidagar den 13/9 Kristianstad och den 16/9 Eslöv

med Helena Westerling som ansvarar/arbetar med utb, studier, arrende, juridik,och stadgefrågor inom Förbundet.

Din förening får möjlighet till att ta upp egna och specifika frågor som ni behöver hjälp med.

Fredag den 13/9 Plats Kristianstad.

Olika pass från kl.15.00-

Anmälan senast 8/9 till:  Anita Bill 073-3945165

Måndag den 16/9 Plats Eslöv

Pass kl.16.00-18.00.       kl.18.00-20.00.

Anmälan senast 8/9 till: Sune Malmgren 076-8300919 mejl: sune.i.malmgren@telia.com

Koloniträdgårdsförbundet Södra Regionen står för bil/reseersättning samåkning samt och matnyttigt vid kurs/utbildningstillfällen.

Utbildningen samordnas med Studiefrämjandet.

Välkomna Styrelsen

Södra Regionen

Koloniträdgårdsförbundet Region Södra

Studiecirkel lär dig besluts processen

Här får du lära dig hur ett fungerande Styrelsearbete går till. Den vänder sig till alla förtroendevalda i föreningen.

I cirkeln går vi igenom vad det innebär för de olika uppdragen som finns i styrelsen t.ex. hur man fattar beslut, skriver protokoll och vad som ingår i styrelsearbetet. Vi går även igenom stadgarna. 

OBS: Vi kommer att ha en utbildning i Malmö och en i Eslöv   

Plats: i Malmö Mossängens föreningshus                

Dag: Måndagar: 2/9, 9/9, 16/9  2019        Tid:18.00 – 21.00

Anmälan senast 25/8 till: Kerstin Ingner 073-8050360 mejl:  ingner@tele2.se        

Plats: i Eslöv (lokal meddelas senare)

Dag: En heldag 21 eller 28 september      Tid: 8.30 – 15.30

Anmälan senast 15/9 till Sune Malmgren mejl: sune.i.malmgren@telia.com

Koloniträdgårdsförbundet Region Södra

Juridikutbildning Helena Westerling från Förbundet

Arrendeavtal: Förfaringssätt vid tecknande av nya o omförhandlingar av gamla avtal mellan markägare-förening och förening-medlem/kolonist.

Anpassning: Stadgar, ordningsregler, föreskrifter, med utgångsläge av ingångna samt nya arrendeavtal, stadsplaner, Va-utbyggnad, områdesbestämmelser ex. markägarens byggansökan/lov och vegetation samt juridiken i ex. bostadsarrende i ovanstående.

OBS: Vi kommer att ha en utbildning i Malmö och en i Kristianstad

Plats: i Malmö Mossängens föreningshus

Söndag 15/9                                        Tid: 9.00 – 15.45

Anmälan senast 8/9 till: Kerstin Ingner 073-8050360  mail: ingner@tele2.se

Plats: i Kristianstad (lokal meddelas i samband med anmälan).

Lördag 14/9                                        Tid: 9.00 – 15.45

Anmälan senast 8/9 till: Anita Bill 073-3945165