Invasiva arter

Länk till FOR ”fritidsodlingens riksorganisation”, länken går till en sida med information om invasiva främmande växter

http://www.for.se/invasiva-frammande-arter/