av Koloniträdgårdsföbundet

Ordförande
Sune Malmgren
tfn 076-830 09 19
e- post: ordforande.sodra@koloni.nu

Ansvarar för. Styrelsens verksamhet, mötesverksamhet.
Frågor angående stadgar, arrende och tvister i samråd med övrig styrelse.

Kontaktperson för medlemsföreningar Mossängen, Jägerhill2, Zeniths och Ärtholmen

i Malmö, Östra Sommarstaden Ystad, Väladalen Tomelilla, Norra Koloniområdet, Hamnabro Simrishamn, Prästkragen och Rönnbäret Eslöv och Cittadelsområdet  Landskrona

Vice ordförande
Tommy Persson
tfn 070 -293 02 24
e-post: Viceorforande.sodra@koloni.nu

Ansvarar och kontaktperson för medlemsföreningar Almåsa, Kölnan och
Flansbjer i Malmö

Sekr
Kerstin Ingner
tfn 073-805 03 60
e-post mailto:k.ingner112@gmail.com

Ansvarar för arkivhantering, utbildning, kursutbud och studieverksamhet i samverkan med samtliga medlemsföreningarna inom Södra Regionen, Koloniträdgårdsförbundet, Studiefrämjandet.

Kontaktperson för medlemsförening Östra Sommarstaden

 

Kassör
Mariette
Brontin
tfn 076-205 44 22
e-post: 
kassor.sodra@koloni.nu

Ansvarar för. Regionens ekonomifrågor, medlemsregister, ansökningar till Förbundet, studieförbund mfl. aktörer.

Kontaktperson för medlemsförening Elinelund

Ledamot
Anita Bill
tfn 073-394 51 65
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu

Ansvarar/samråder utbildningsfrågor/cirklar.

Kontaktperson för medlemsföreningar Trekanten, Sommarstaden Kristianstad

Suppleant
Geir Jöraas
tfn 070-615 92 94
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu

Suppleant
tfn 076-030 29 01
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu

Suppleant / vice sekreterare
Helen Hansson
tfn 076-340 06 04
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu

Senaste inläggen
Arkiv