av Koloniträdgårdsföbundet

Ordförande
Sune Malmgren
tfn 076-830 09 19
e- post sune.i.malmgren@telia.com

Vice ordförande/Sekr
Kerstin Ingner
tfn 073-805 03 60
e-post ingner@tele2.se

Kassör
Mariette
Brontin
tfn 076-205 44 22
e-post mbrontin@hotmail.com

vice sekreterare
Anita Bill
tfn 073-394 51 65
e-post billan.anita@gmail.com

Ledamot
Tommy Persson
tfn 070 -293 02 24
e-post persson.tommy54@gmail.com

Suppleant
Geir Jöraas
tfn 070-615 92 94
e-post geir@joraas.se

Suppleant
tfn 076-030 29 01
e-post vallen-koloni@hotmail.com

Suppleant
Helen Hansson
tfn 076-340 06 04
e-post helen.hansson55@gmail.com

Senaste inläggen
Arkiv