Regionstyrelse

Ordförande
Sune Malmgren
tfn 076-830 09 19
e- post: ordforande.sodra@koloni.nu

Ansvarar för. Styrelsens verksamhet, mötesverksamhet.
Frågor angående stadgar, arrende och tvister i samråd med övrig styrelse.

Medlem i Mossängen Sommarstad Malmö.

Vice ordförande / Sekr
Kerstin Ingner
tfn 073-805 03 60
e-post k.ingner112@gmail.com

Ansvarar för
protokoll, arkivhantering, utbildning, kursutbud och studieverksamhet i samverkan med medlemsföreningarna inom Södra Regionen, Koloniträdgårdsförbundet, Studiefrämjandet.
Medlem i Östra Sommarstaden Malmö.

 Kassör
Mariette
Brontin
tfn 076-205 44 22
e-post: 
kassor.sodra@koloni.nu

Ansvarar för. Regionens ekonomifrågor, medlemsregister, regionens ansökningar till Förbundet, studieförbund mfl. aktörer.

Medlem i Elinelund Sommarstad Malmö

Ledamot
Anita Bill
tfn 073-394 51 65
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu

Ansvarar/samråder utbildningsfrågor/cirklar.

Medlem i Sommarstaden Kristianstad.

Ledamot / vice sekreterare
Helen Hansson
tfn 076-340 06 04
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu

Svarar för. Samråder med sekreteraren arbetsuppgifter.

Medlem i Västkustens koloniförening Malmö

Ledamot

Geir Jöraas
tfn 070-615 92 94
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu

Ansvarar
För hemsida, datorhantering.

Medlem i Närlunda Koloniförening Helsingborg

Suppleant
tfn 076-030 29 01
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu

Svarar för. Samråder ang. utbildningar, cirklar.

Medlem i Vallen koloniförening Kristianstad

Suppleant
Birgitta Tügel
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu

Svarar för.