Välkommen till oss!

SÖDRA REGIONEN OMFATTAR HELA SKÅNE

Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år se aktiviteter

Koloniträdgårdsförbundet är indelat i regioner. För närvarande finns det 16 regioner inom förbundet. Södra regionen omfattar 25 föreningar.

Förbundsrådet och förbundsstyrelsens uppdrag sköter regionen vissa för förbundet övergripande frågor av regional natur. Till dessa frågor hör att hålla kontakten med föreningarna i regionen och arbeta för att koloniföreningar som ännu inte är med ansluts till regionen och förbundet.

Regionen har egna stadgar och leds av regionstyrelsen. Vill du veta mer eller om du själv vill göra en insats i förbundet kan du se våra adresser och telefon under Kontakta oss.

Information om avgifter och vad man får för dem
Här kan du se vad de olika avgiftsklasserna innebär och framför allt vad du får för pengarna.
Vill du läsa eller skriva ut så klickar du här!