Regionstyrelse

Ordförande
Sune Malmgren
tfn 076-830 09 19
e- post: ordforande.sodra@koloni.nu

Ansvarar för. Styrelsens verksamhet, mötesverksamhet.
Frågor angående stadgar, arrende och tvister i samråd med övrig styrelse.

Medlem i Mossängen Sommarstad Malmö.

Vice ordförande
Kerstin Ingner

tfn 073-805 03 60
e-post styrelse.sodra@koloni.nu  info.sodra@koloni.nu

Ansvarar förkursutbud, studieverksamhet och utbildningar, samverkar med medlemsföreningarna inom Södra Regionen, Koloniträdgårdsförbundet, Studiefrämjandet och ersättare för ordförande.

Medlem i Östra Sommarstaden Malmö

 Kassör
Per Engström
tfn 070 913 50 51
e-post: kassor.sodra@koloni.nu  info.sodra@koloni.nu

Ansvarar för.
Regionens ekonomi, medlemsregister, regionens ansökningar för årlig verksamhets/arbetsplan till förbund. Samråder utbildningsverksamhet/behov.

Medlem i Elinelund Sommarstad Malmö

Sekreterare
Katharina Trönnberg
tfn 076 030 29 01
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu  info.sodra@koloni.nu

Ansvarar för.
för års/ styrelseprotokoll, arkivhantering, minnesanteckningar vid möten/träffar.
Samråder utbildningsverksamhet/behov.
Medlem i Vallen Kristianstad,

Medlem i Sommarstaden Kristianstad.

Vice sekreterare
Pia Rosdahl
tfn 070 994 90 28
e-post: styrelse.sodra@koloni.nu   info.sodra@koloni.nu

Ansvarar för.
Ersättare för sekreterare samverkan, års/ styrelseprotokoll, arkivhantering, minnesanteckningar vid möten/träffar.
Samråder utbildningsverksamhet/behov.

Medlem i Östra Sommarstaden Ystad.

Styrelsesuppleanter
Birgitta Tügel
tfn. 072 262 60 90                                   

Samråder med V-ordförande, utbildningar och viss del av utbildningens dagsprogram.
Medlem i Elinelunds Sommarstad Malmö

Bertil Olsson
tfn. 070 634 19 65

Samråder utbildningsverksamhet/behov.
Medlem i Stolpalösa Koloniförening Malmö

.

Mikael Lindstöm
tfn. 076-7703572

Svarar för. Hemsida, datorhantering.                                                                                     Medlem iAlmåsa Koloniförening Malmö.